Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.38.10.2018.KKu została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

W dniu 19 paźdzernika 2018 r. została zatwierdzona taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Nowa taryfa obowiązuje przez kolejne 12 msc. kalendarzowych od daty jej wprowadzenia. Pełna treść zatwierdzonej taryfy dostepna jest poniżej oraz na stronie internetowej www.tiew.pl w zakładce dokumenty.

Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki” Nr 153/2018 z dnia 19.10.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że TIEW S.A. skalkulowała stawki tak aby Klientom przyłaczonym do sieci dystrybucyjnej TIEW S.A., obniżyć płatności z tytułu świadczeniea usług dystrybucji średnio o 2,64%.

Informujemy, że w/w taryfa dla usług dystrybucji zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 01.12.2018 r.

Taryfa dla usług dystrybucji 2018