Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.20.5.2018.KKu z dnia 21 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.20.5.2018.KKu z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniona została taryfa dla usług dystrybucji, w związku ze zmianą kosztów zakupu usług dystrybucji, wynikających z wejścia w życie nowej taryfy dostawcy Przedsiębiorstwa,tj. PGE Dystrybucja S.A.

Zmieniona taryfa wchodzi w życie od dnia 01.04.2018 r.

Pełna treść decyzji znajduję się w załączonym poniżej dokumencie.

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji luty 2018