Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekty Kart Aktualizacji IRiESD.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionych projektów do dnia 04 listopada 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: osdn@tiew.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisywać odpowiednio:

  1. Dla projektu Karty Aktualizacji B/1/2019 : B/1/2019
  2. Dla projektu Karty Aktualizacji B/2/2019 : B/2/2019
  3. Dla projektu Karty Aktualizacji B/3/2019 : B/3/2019
  4. Dla projektu Karty Aktualizacji B/4/2019 : B/4/2019

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonych formularzach zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

 

Dokumenty do pobrania: