Informujemy, że z dniem 01 sierpnia 2019 r. uległa zmiana adresu Spółki.

Szanowni Państwo,
Zarząd Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia – Wschód” S.A. z siedzibą w Lublinie informuje, że z dniem 01 sierpnia 2019 roku uległa zmiana adresu naszej Spółki
z dotychczasowego:

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia  – Wschód” S.A.
20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

na:

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia  – Wschód” S.A.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 13

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie adres – wszelkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian.
Prosimy o uwzględnienie zmiany adresu Spółki we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia – Wschód” S.A.