Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.54.5.2019.KKu z dnia 27 maja 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 maja 2019 r. nr DRE.WRE.4211.54.5.2019.KKu, zatwierdzającej zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia – Wschód” S.A. w okresie od dnia 12 czerwca 2019 r. będą obowiązywać nowe stawki opłat za usługi dystrybucji.
Taryfy dla usług dystrybucji czerwiec 2019