Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 informujemy o zakończeniu procesu konsultacji Kart Aktualizacji B/1/2019 – B/4/2019.

Poniżej zamieszczamy Raport z konsultacji Kart Aktualizacji IRiESD:

Raport OSDn z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr B/1/2019
Raport OSDn z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr B/2/2019
Raport OSDn z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr B/3/2019
Raport OSDn z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr B/4/2019