Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.54.3.2017.KKu.MDę z dnia 5 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Szanowni Państwo,
Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.54.3.2017.KKu.MDę  z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniona została taryfa dla usług dystrybucji.
Zmiana dotyczy wysokości stawki opłaty OZE
Zmieniona taryfa wchodzi w życie od dnia 01.01.2018 r.
Pełna treść decyzji znajduję się w załączonym poniżej dokumencie.
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji grudzień 2017