Zgodnie z informacją URE od dnia 01.01.2021 r. stosuje się stawki zgodnie z wytycznymi URE.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją URE pomimo braku zatwierdzenia Taryfy Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia – Wschód” S.A. (TIEW), od dnia 01.01.2021 r. w rozliczeniach z klientami końcowymi TIEW stosuje stawki dla:
  • opłaty OZE
  • opłaty kogeneracyjnej
  • opłaty przejściowej
  • opłaty mocowej
zgodnie z wytycznymi URE.
Poniżej zamieszczamy pismo informacyjne , które zostało wysyłane do wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej TIEW S.A.
Informacja dla odbiorców TIEW S.A.