1 marca 2023 in Aktualności, news kolumna 3

Renumeracja kodów PPE

Zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, planowane jest dokonanie renumeracji kodów PPE na standard GS1 (GSRN)…
więcej
1 lutego 2023 in Aktualności, news kolumna 1

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji od 1 marca 2023 r.

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.3.6.2023.AKr3 z dnia 1 lutego 2023 r. została zmieniona taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej. (więcej…)
więcej
31 stycznia 2023 in Aktualności, news kolumna 2

Zmiana cennika usług dodatkowych – pozataryfowych

Uchwałą Zarządu TIEW S.A.  z dnia 31 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana cennika usług dodatkowych - pozataryfowych od dnia 01.02.2023 r. (więcej…)
więcej
11 stycznia 2023 in Aktualności

Zakończenie procesu konsultacji Karty Aktualizacji B/1/2022 IRiESD

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 informujemy o (więcej…)
więcej