30 kwietnia 2024 in Aktualności, news kolumna 1

Zakończenie aktualizacji Planu rozwoju na lata 2022-2026

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A. wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (więcej…)
więcej
12 kwietnia 2024 in Aktualności, news kolumna 2

Zakończenie procesu konsultacji Karty Aktualizacji B/2/2024 IRiESD

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 informujemy o (więcej…)
więcej
8 kwietnia 2024 in Aktualności, news kolumna 3

Aktualizacja Planu rozwoju na lata 2022-2026

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A. wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (więcej…)
więcej
12 marca 2024 in Aktualności

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/2/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 (więcej…)
więcej

Renumeracja kodów PPE

Zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, planowane jest dokonanie renumeracji kodów PPE na standard GS1 (GSRN) z dniem 20 czerwca 2023 roku.

czytaj więcej