Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Zmiana sprzedawcy

Procedura zmiany sprzedawcy dla klientów przyłączonych do sieci TIEW S.A. dostępna jest w poniższych dokumentach.

1. Ogólne zasady zmiany sprzedawcy:

Zasady ogólne pdf

2. Pierwsza zmiana sprzedawcy (dla klientów posiadających podpisaną z TIEW S.A. umowę kompleksową):

    Pierwsza zmiana sprzedawcy pdf 

3. Kolejna zmiana sprzedawcy:

    Kolejna zmiana sprzedawcy pdf 

4. Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia - Wschód" S.A. działające jako operator systemu dystrybucyjnego posiadaja zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

    Lista sprzedawców na terenie OSDn         TIEW S.A.