Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji - stawka OZE 13 XII 2017

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.54.3.2017.KKu.MDę z dnia 5 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Współpraca z UE

Projekty realizowane przez Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia - Wschód S.A." współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


W dniu 31 grudnia 2012 r. zakończono realizację projektu "Energia z Lublina" -  najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizację rozdzielni.

 

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Kwota dotacji
%
Wartość projektu
1 "Energia z Lublina" - najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizację rozdzielni. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa 1.999.512,00 zł
47,61%
5.124.000,00 zł

 


W dniu 31 lipca 2014 r. zakończono realizację projektu "Termomodernizacja budynku Stacji Energetycznej E-1".

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Kwota dotacji
%
Wartość projektu
1 "Termomodernizacja budynku Stacji Energetycznej E-1"

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.4 Schemat A. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa.

129.125,29 zł
60,52%
273.060,00 zł

 


W dniu 31 lipca 2015 r. zakończono realizację projektu "Bezpieczne dostarczanie enrgii elektrycznej poprzez dynamiczne i nowatorskie zarządzanie sieciami dystrybucyjnymi smart grid, smart metering".

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Kwota dotacji
%
Wartość projektu
1 "Bezpieczne dostarczanie enrgii elektrycznej poprzez dynamiczne i nowatorskie zarządzanie sieciami dystrybucyjnymi smart grid, smart metering" W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa. 1.975.084,86 zł
46,90%
5.179.860,08  zł
 

Stanowisko dyspozytorskieStanowisko dyspozytorskie

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2007-2013

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Kwota dotacji
%
Wartość projektu
1 "Energia z Lublina" - najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizację rozdzielni. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa 1.999.512,00 zł
47,61%
5.124.000,00 zł