Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji - stawka OZE 13 XII 2017

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.54.3.2017.KKu.MDę z dnia 5 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Usługi

TIEW S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów oferuje Państwu wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

W ramach audytu wskażemy konkretne rozwiązania pozwalające zminimalizować wydatki na energię elektryczną lub cieplną.

Oferujemy również usługę modernizacji układu pomiarowo - rozliczeniowego w celu umożliwienia Państwu zmianę sprzedawcy energii elektrycznej oraz prowadzimy usługi w zakresie:

  • Zarządzania infrastukturą elektroenergetyczną obiektów,
  • Sprawowanie roli OSD w sieciach wewnetrznych.