Aktualności

Zatwierdzenie nowej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej 06 XI 2018

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.38.10.2018.KKu została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Usługi

TIEW S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów oferuje Państwu wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

W ramach audytu wskażemy konkretne rozwiązania pozwalające zminimalizować wydatki na energię elektryczną lub cieplną.

Oferujemy również usługę modernizacji układu pomiarowo - rozliczeniowego w celu umożliwienia Państwu zmianę sprzedawcy energii elektrycznej oraz prowadzimy usługi w zakresie:

  • Zarządzania infrastukturą elektroenergetyczną obiektów,
  • Sprawowanie roli OSD w sieciach wewnetrznych.