Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Usługi

TIEW S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów oferuje Państwu wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

W ramach audytu wskażemy konkretne rozwiązania pozwalające zminimalizować wydatki na energię elektryczną lub cieplną.

Oferujemy również usługę modernizacji układu pomiarowo - rozliczeniowego w celu umożliwienia Państwu zmianę sprzedawcy energii elektrycznej oraz prowadzimy usługi w zakresie:

  • Zarządzania infrastukturą elektroenergetyczną obiektów,
  • Sprawowanie roli OSD w sieciach wewnetrznych.