Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji - stawka OZE 13 XII 2017

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.54.3.2017.KKu.MDę z dnia 5 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Struktura paliw

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2016 roku.

1. Odnawialne źródła energii elektrycznej 2,82 %
                 a.    biomasa 2,82 %
b.    geotermia x
c.    energetyka wiatrowa x
d.    energia słoneczna x
e.    duża energetyka wodna x
f.    mała energetyka wodna x
2. Węgiel kamienny 97,04 %
3. Węgiel brunatny x
4. Gaz ziemny i inny x
5. Energetyka jądrowa x
6. Inne 0,14 %

 

Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2016 roku.

Struktura paliw TIEW S.A. 2016

 

2.  Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2016 roku.

  Struktura paliw TIEW S.A. 2015