Aktualności

Zatwierdzenie nowej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej 06 XI 2018

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.38.10.2018.KKu została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Struktura paliw

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2017 roku.

1. Odnawialne źródła energii elektrycznej 1,55 %
                 a.    biomasa 1,55 %
b.    geotermia x
c.    energetyka wiatrowa x
d.    energia słoneczna x
e.    duża energetyka wodna x
f.    mała energetyka wodna x
2. Węgiel kamienny 98,41 %
3. Węgiel brunatny x
4. Gaz ziemny i inny x
5. Energetyka jądrowa x
6. Inne 0,04 %

 

Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2017 roku.

Struktura paliw TIEW S.A. 2017

 

2.  Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2017 roku.

  Struktura paliw TIEW S.A. 2017     

Struktura paliw TIEW S.A. za 2017 rok