Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Struktura paliw

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2017 roku.

1. Odnawialne źródła energii elektrycznej 1,55 %
                 a.    biomasa 1,55 %
b.    geotermia x
c.    energetyka wiatrowa x
d.    energia słoneczna x
e.    duża energetyka wodna x
f.    mała energetyka wodna x
2. Węgiel kamienny 98,41 %
3. Węgiel brunatny x
4. Gaz ziemny i inny x
5. Energetyka jądrowa x
6. Inne 0,04 %

 

Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2017 roku.

Struktura paliw TIEW S.A. 2017

 

2.  Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2017 roku.

  Struktura paliw TIEW S.A. 2017     

Struktura paliw TIEW S.A. za 2017 rok