Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Przetargi 2019

TIEW/404/2019 Dostawa i uruchomienie "Systemu Zdalnego Nadzoru Obiektów SN i nN Smart Grid".

Data publikacji: 08.03.2019

Data złożenia ofert: 26.03.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 26.03.2019 g. 11:15

Data złożenia ofert: 02.04.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 02.04.2019 g. 11:15

Ogłoszenie 404
Specyfikacja konkursowa 404 CPV: 32573000-0
Opis techniczny do specyfikacji konkursowej 404
 
Pytania i odpowiedzi do konkursu 404 (23.03.2019)
Pytania i odpowiedzi do konkursu 404 (25.03.2019) wraz z informacja o wydłużeniu terminu składania ofert.
Pytania i odpowiedzi do konkursu 404 (28.03.2019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 404

 

TIEW/589/2019 Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86 obr.13 ark. 9) ul. Ślusarska 5 i E2 (dz. 1/26 obr.13 ark. 8) ul. Konstruktorów 8 w Lublinie.

Data publikacji: 10.05.2019
Data złożenia ofert: 11.06.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 11.06.2019 g. 11:15

Ogłoszenie 589
Specyfikacja konkursowa 589 CPV: 45000000-7 oraz 3100000-6
 

Opis techniczny - projekt wykonawczy, dostępny pod poniższym linkiem po uzyskaniu hasła dostępowego, które zostanie podane po uprzednim przysłaniu przez Wykonawcę "Zobowiązania do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorcy Spółki Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód S.A." będącym załacznikiem nr 12 do Specyfikacji konkursowej 589, podpisanego przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Link z dostępem do opisu technicznego dostępny do dnia 12.06.2019 r.

Opis techniczny-projekt wykonawczy