Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Przetargi 2019

TIEW/404/2019 Dostawa i uruchomienie "Systemu Zdalnego Nadzoru Obiektów SN i nN Smart Grid".

Data publikacji: 08.03.2019
Data złożenia ofert: 26.03.2019 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 26.03.2019 g. 11:15

Ogłoszenie 404
Specyfikacja konkursowa 404 CPV: 32573000-0
Opis techniczny do specyfikacji konkursowej 404