Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji - stawka OZE 13 XII 2017

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.54.3.2017.KKu.MDę z dnia 5 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Przetargi 2018

TIEW/121/2018 Budowa złącz kablowych SN-15kV na trasie kabla relacji od rozdzielni SN ROS15 ul. Metalurgiczna 17 i do rozdzielni SN E1 ul. Ślusarska 5 w Lublinie.

Data publikacji: 31.01.2018
Data złożenia ofert: 14.02.2018 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 14.02.2018 g. 11:15
Data zakończenia przetargu: 16.02.2018

Ogłoszenie 121
Specyfikacja konkursowa 121 CPV: 45000000-7
Pytania i odpowiedzi do konkursu 121
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 121.