Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji 02 III 2018

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.20.5.2018.KKu z dnia 21 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Przetargi 2018

TIEW/457/2018 Budowa linii kablowej SN 15kV wykonanej kablem 3×XRUHAKXS 1×400mm2 12/20kV i kanalizacji teletechnicznej HDPE 40/3,7 relacji od rozdzielni SN ROS15 ul. Metalurgiczna 17 i do rozdzielni SN E1 ul. Ślusarska 5 w Lublinie.

Data publikacji: 16.04.2018
Data złożenia ofert: 07.05.2018 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 07.05.2018 g. 11:15
 

Ogłoszenie 457
Specyfikacja konkursowa 457 CPV: 45231400-9

 

 

TIEW/121/2018 Budowa złącz kablowych SN-15kV na trasie kabla relacji od rozdzielni SN ROS15 ul. Metalurgiczna 17 i do rozdzielni SN E1 ul. Ślusarska 5 w Lublinie.

Data publikacji: 31.01.2018
Data złożenia ofert: 14.02.2018 g. 11:00
Data otwarcia ofert: 14.02.2018 g. 11:15
Data zakończenia przetargu: 16.02.2018

Ogłoszenie 121
Specyfikacja konkursowa 121 CPV: 45000000-7
Pytania i odpowiedzi do konkursu 121
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Konkurs 121.