Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji 02 III 2018

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.20.5.2018.KKu z dnia 21 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Przetargi

 

Poniżej znaleźć można informacje dotyczące ogłoszonych, trafwających i roztrzygniętych postępować o udzielenie zamówienia.

Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia - Wschód" S.A. realizuje dostawy, usługi i roboty budowlane dla zamówień współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ,zgodnie z procedurami określonymi w następujących dokumentach:

Regulamin udzielania przez TIEW S.A. zamówień współfinanoswanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020

 

Regulamin dla przetargów w 2018 r.

Aktualizacja(2018) regulaminu udzielania przez TIEW S.A. zamówień współfinanoswanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020