Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji - stawka OZE 13 XII 2017

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.54.3.2017.KKu.MDę z dnia 5 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Przetargi

 

Poniżej znaleźć można informacje dotyczące ogłoszonych, trafwających i roztrzygniętych postępować o udzielenie zamówienia.

Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia - Wschód" S.A. realizuje dostawy, usługi i roboty budowlane dla zamówień współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ,zgodnie z procedurami określonymi w następujących dokumentach:

Regulamin udzielania przez TIEW S.A. zamówień współfinanoswanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020