Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji - stawka OZE 13 XII 2017

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.54.3.2017.KKu.MDę z dnia 5 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Polityka jakości

     Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód S.A. dąży do zapewnienia swoim aktualnym i potencjalnym Klientom niezawodnych dostaw każdej ilości energii elektrycznej, o wymaganych parametrach jakościowych, odpowiadających zgłaszanym potrzebom. Spełniamy również Ich oczekiwania w zakresie kompleksowej realizacji dostaw.

Polityka jakości Certyfikat

 

     Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego Obrót i Dystrybucję Energii Elektrycznej.