Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Oferta współpracy

OFERTA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ


Wydział Handlowy Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia Wschód” poszukuje osób lub firmdziałających na rynku sprzedaży energii elektrycznej gotowych podjąć współpracę w zakresie pozyskiwania nowych klientów – odbiorców energii elektrycznej.

Podstawą współpracy jest indywidualne uzgodnienie warunków rozliczeń oraz określenie minimalnych wymagań sprzedażowych.
Oferujemy na rynku energię elektryczną z własnego źródła wytwórczego co przekłada się na atrakcyjnerynkowo stawki cenowe.
Poziom cen dla odbiorców końcowych może być każdorazowo negocjowany i oparty o analizę profilu zużycia energii elektrycznej przez Klienta.

Preferowane przez nas grupy taryfowe B i C określają charakter interesujących nas klientów. Jesteśmy podmiotem działającym na obszarze dystrybucyjnym obsługując klientów przemysłowych i w takiej obsłudze się specjalizujemy.

Zapraszamy do współpracy gwarantując elastyczne kształtowanie :

  • cen,
  • warunków płatności,
  • czasu trwania umowy,
  • okresu wypowiedzenia umowy,
  • gwarancji stałej ceny,
  • kompleksowej obsługi technicznej i komercyjnej.

Nasza strategia marketingowa wspierana jest przez analizy i prace dodatkowe związane z :

  • analizą profilu zużycia klienta,
  • dopasowaniem grupy taryfowej,
  • analizą możliwości kompensacji mocy biernej.