TIEW S.A. jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego podaje do wiadomości, zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej TIEW S.A. wyznaczone za 2021 rok.

Wskaźnik
Planowane
Nieplanowane
z uwzględnieniem
przerw
katastrofalnych
bez uwzględnienia
przerw
katastrofalnych
z uwzględnieniem
przerw
katastrofalnych
bez uwzględnienia
przerw
katastrofalnych
SAIDI
50,50
24,62
10,82
SAIFI
0,30
0,22
0,21
MAIFI
0,0
0,01
Liczba
obsługiwanych
odbiorców
117