Zakończenie projektu współfinansowanego ze środków EFRR

Zakończono realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa.

W dniu 31 grudnia 2012 r. zakończono realizację projektu "Energia z Lublina" - najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizację rozdzielni.

W ramach realizacji projektu "Energia z Lublina" - najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizację rozdzielni w stacji elektroenergetycznej 110/6 kV E2 przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie, będącej elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zainstalowano:

  • Nową 35-polową rozdzielnicę 6 kV - typ D17-PL produkcji Elektrobudowa S.A. – napięcie znamionowe rozdzielnicy 17,5 kV.

Rozdzielnica D17-PL jest rozwiązaniem na wskroś nowoczesnym, łączącym w sobie pewność działania, odporność na oddziaływanie czynników zewnętrznych (temperatura, zapylenie, zanieczyszczenia chemiczne, obce pola elektromagnetyczne, wyładowania atmosferyczne),wewnętrznych (zwarcia łukowe, błędy ludzkie, pomyłki łączeniowe) oraz bezpieczeństwo personelu obsługującego (porażeniowe, pożarowe). Rozdzielnica wyposażona jest w elektroenergetyczną automatykę SZR, SCO, SPZ oraz nowoczesne urządzenia EAZ typ EX-BEL_Z, których zamontowanie wpłynie na zmniejszenie awaryjności systemu elektroenergetycznego oraz zwiększy możliwości prewencyjne przy eliminacji zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych nadzorowanych przez OSDn TIEW

  • System telemechaniki i System Sterowania i Nadzoru Sieci Elektroenergetycznej WindEx.

System jest wykorzystywany do nadzoru i zarządzania siecią elektroenergetyczną 110 kV i 6 kV.

Główną funkcją systemu jest zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizacje, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizacja danych.

  • Nową linię kablową średniego napięcia kablem 3x XRUHAKXS 1x400mm2 w izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi wzdłużnymi i poprzecznymi na napięcie pracy 12/20kV.

Linia kablowa zwiększy możliwości przesyłowe mocy elektrycznej.

Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa.

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

 

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Wartość projektu
1 "Energia z Lublina" - najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej
i modernizację rozdzielni.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa 5.124.000,00 zł

Stacja energetyczna 110/6,3 kVStacja energetyczna 110/6,3 kV

 

 


W dniu 31 lipca 2014 r. zakończono realizację projektu "Termomodernizacja budynku Stacji Energetycznej E-1".

 

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Kwota dotacji
%
Wartość projektu
1 Termomodernizacja budynku Stacji Energetycznej E-1

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.4 Schemat A. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa.

199.999,09 zł
60,52%
406.475,36zł

 


W dniu 31 lipca 2015 r. realizację projektu "Bezpieczne dostarczanie enrgii elektrycznej poprzez dynamiczne i nowatorskie zarządzanie sieciami dystrybucyjnymi smart grid, smart metering".
 

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Kwota dotacji
%
Wartość projektu
1 "Bezpieczne dostarczanie enrgii elektrycznej poprzez dynamiczne i nowatorskie zarządzanie sieciami dystrybucyjnymi smart grid, smart metering" W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa. 1.999.815,47 zł
46,90%
5.244.718,62 zł
 

Stanowisko dyspozytorskieStanowisko dyspozytorskie