Zmiana taryfy dla usług dystrybucji

02 III 2018
Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.20.5.2018.KKu z dnia 21 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.
 
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.20.5.2018.KKu  z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniona została taryfa dla usług dystrybucji, w związku ze zmianą kosztów zakupu usług dystrybucji, wynikających z wejścia w życie nowej taryfy dostawcy Przedsiębiorstwa,tj. PGE Dystrybucja S.A.
 
Zmieniona taryfa wchodzi w życie od dnia 01.04.2018 r.
 
Pełna treść decyzji znajduję się w załączonym poniżej dokumencie.