Aktualności

22I2016
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji

Decyzją Prezesa URE nr DRE-4211-114(8)/2015/2016/4399/VI/JCz z dnia 14 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

27XI2015
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji dla stawek opłaty przejściowej oraz dla opłaty OZE.

02X2015
Zatwierdzenie nowej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-21(14)/2015/4399/VI/JCz została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

10VIII2015
Wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

W oparciu o komunikat wydany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Operatora Systemu Przesyłowego informujemy, że wprowadzone zostały ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

09I2015
Decyzja Prezesa URE w sprawie opłaty jakościowej.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-78(5)/2014/4399/V/JCz w sprawie zatwierdzenia stawek opłat jakościowych obowiązujących od 1 lutego 2015 r.

1 2 3 4 5 6 7