Aktualności

01VI2017
Zatwierdzenie nowej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.15.16.2016.2017.KKu została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

30V2017
Zakończenie procesu konsultacji IRiESD oraz tekst jednolity IRiESD.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 informujemy o zakończenia procesu konsultacji Karty Aktualizacji B/1/2017.

16V2017
Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

16XII2016
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.15.5.2016.KKu z dnia 8 grudnia 2016 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

21X2016
Sprzedawca zobowiązany

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DSW.WKP/6.492.3.53.2016.KO na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia -Wschód" S.A. wyznaczono sprzedawcę zobowiązanego.

1 2 3 4 5 6 7